De afgelopen periode is er hard gewerkt aan de riolering in de zuidwest hoek van Baanstee-Noord. In het gebied tussen Kwadijk en de Noordweg, direct aan de N244, laten we de bodem nu tot rust komen. Na de zogenaamde ‘zettingsperiode’ gaan we in dit gebied de (bouw)wegen aanleggen. Over een paar weken leggen we de fundering en daarna wordt de asfaltverharding aangelegd. Dan is de (tijdelijke) ontsluiting van de Kwadijkerweg naar de Noordweg een feit.

Komende week starten we met aanleg van de riolering in oostelijke boog. Dat is het stuk tussen de Westerweg en de N244 in de richting van Edam. Over enkele maanden is ook dat gebied voorzien van de basisinfrastructuur. Naar verwachting kan het oostelijk deel van Baanstee-Noord vanaf december worden opengesteld.