De kabel- en leidingbedrijven (nuts- en telecombedrijven) zijn al een tijdje bezig om hun ondergrondse leidingnetwerk op bedrijventerrein Baanstee-Noord zoveel mogelijk op voorhand aan te leggen. Het gaat hier om leidingen voor drinkwater, elektriciteit, openbare verlichting, warmte en data/telecomvoorzieningen (glasvezel). Deze vooraanleg is nodig om (toekomstige) bedrijven snel op deze voorzieningen aan te kunnen sluiten. Het gaat hier om lange kabel- en leidingtrajecten van zo’n 6 kilometer per netwerk. Om de eerste vestiging op Baanstee-Noord, Cirkeldis, niet in het donker te laten zitten zijn er 6 tijdelijke lantaarnpalen geplaatst.

Om kabels en leidingen aan te leggen wordt een sleuf gegraven. Nadat kabels en leidingen zijn gelegd, wordt de sleuf weer verdicht met het uitgenomen zand/grond. De gemeente en nutsbedrijven streven ernaar deze werkzaamheden waar mogelijk te combineren en gezamenlijk uit te voeren. Op deze manier wordt de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk beperkt. Als alles volgens planning gaat, is in ieder geval de eerste aanlegfase van het KPN-netwerk waarschijnlijk voor de kerst afgerond.