Firma Markus BV werkt, in opdracht van de gemeente, aan het het bouwrijp maken van Baanstee Noord. In deze fase wordt de Schepnetstraat, Fuikstraat en de Visnetstraat voorzien van een riool en een bouwweg.

Het eerste deel van het werk is gestart in juni.  Deze werkzaamheden bestonden uit het ontgraven van de cunetten en het aanbrengen van zand om een goede fundering te maken voor de riolen en toekomstige wegen. Er is grofweg 36.000 m3 grond/zand en klei afgevoerd en 30.000 m3 schoon zand aangevoerd en verwerkt. Ook is er een horizontale drainage aangebracht.Na het afronden van deze werkzaamheden is er 10 weken rust geweest, voor het zetten van het grondwerk.

Medio September is Markus BV gestart met het aanbrengen van de riolen. Het werk bevat totaal een lengte van 1 kilometer. Het vuilwater riool, het hemelwater riool, het drainage riool en de putten zijn aangebracht en aangesloten op het huidige riool.

Na het terugbrengen en verdichten van het zand worden de bouwwegen aangebracht. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting eind december gereed.