Sinds 2011 zijn we bezig met het bouwrijp maken van een groot deel van het gebied. Dit doen we om de grond geschikt te maken voor bebouwing. Inmiddels werken we ook op verschillende plaatsen aan de hoofdinfrastructuur. Dat wil zeggen dat we riolering aanleggen en voorbereidingen treffen voor wegen. Op de stukken grond die het eerst bebouwd gaan worden, leggen we de voorzieningen aan die daar nodig zijn.

Ecologische zone
Langs de ringvaart, tussen de Kwadijkerweg en de trambaan, komt een ecologische zone. Deze vormt een natuurlijke buffer tussen het bedrijvenpark en de bebouwing. Vanaf 1 oktober gaan we hier nadrukkelijker mee aan de slag. We proberen de werkzaamheden hiervoor in het voorjaar van 2013 af te ronden.
Stukje bij beetje
Het terrein van Baanstee-Noord is groot. Dit betekent dat niet het hele terrein in één keer ontwikkeld kan worden. De verwachting is dat over een jaar of twintig de Baanstee-Noord is bebouwd. Tot die tijd is het streven om zo’n 5 hectare per jaar te verkopen en bebouwen. Zolang een perceel niet is verkocht, laten we dit zijn natuurlijke uitstraling behouden. Het gebied in de noordwesthoek (dicht bij Kwadijk) laten we voorlopig helemaal ongemoeid. Ons uitgangspunt is: ‘we gaan er pas mee aan de slag als dat nodig is’.