Provincie legt Purmerend spoedeisende bestuursdwang op

Op donderdag 31 maart is de gemeente Purmerend geheel onverwacht geconfronteerd met spoedeisende bestuursdwang van de Provincie Noord-Holland om haar werkzaamheden op het bedrijvenpark in wording, Baanstee-Noord, stil te leggen. Dit betekent dat alle werkzaamheden in het kader van het bouwrijp maken van het terrein per direct moeten worden gestaakt.

Aanleiding voor dit besluit van de Provincie is het feit dat de Baanstee-Noord op korte afstand van de polder Zeevang ligt. De polder Zeevang is het foerageergebied van de meervleermuis. De meervleermuizen vliegen langs Baanstee-Noord.

De gemeente ziet zich genoodzaakt onmiddellijk juridische stappen te ondernemen en heeft een verzoek om een voorlopige voorziening bij de Bestuursrechter ingediend om dit besluit op te schorten.

Wethouder Berent Daan: “We zijn onaangenaam verrast door dit onaangekondigde besluit van de Provincie. Op korte termijn gaan we overleggen over hoe nu verder, maar de Provincie handhaaft vooralsnog haar besluit om alles per direct stil te leggen.”