De Raad van State heeft uitspraak gedaan over de noodzaak voor een ontheffing voor de gemeente voor de kerkuil en de steenuil bij bedrijvenpark Baanstee-Noord. De Raad oordeelde dat het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie had moeten beoordelen, of de ingediende aanvraag voor ontheffing voor wat betreft de steenuil en de kerkuil, kan worden ingewilligd.

Ontheffing niet nodig
Eerder had het ministerie aangegeven dat een ontheffing niet nodig is, omdat de gemeente voldoende mitigerende en compenserende maatregelen heeft getroffen. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de vaste rust- of verblijfplaatsen van de kerkuil en de steenuil niet worden verstoord.

Formele beslissing Flora en Faunawet noodzakelijk
De Raad van State oordeelt nu dat een formele beslissing ingevolge de Flora en Faunawet, toch noodzakelijk is. Dit hoeft de werkzaamheden van Baanstee-Noord niet te belemmeren. De gemeente gaat ervan uit dat het ministerie de ontheffing alsnog verleent of dat er in samenspraak oplossingen zullen komen om met de situatie rond de kerkuil en de steenuil goed om te gaan.