In Baanstee Noord wordt in opdracht van de gemeente Purmerend door Aannemingsmaatschappij Markus B.V. gewerkt aan het bouwrijp maken van het noordoosten van het bedrijventerrein. Daarmee wordt onder andere de basis gelegd voor de wegenstructuur in dat deelgebied. “Er is kilometers werk te doen”, zegt Brenda Kinsbergen, projectleider van de gemeente.

De werkzaamheden zijn spectaculair, er worden grote hoeveelheden zand, grond en klei verwerkt en hiervoor worden grote machines gebruikt.

Op dit moment wordt het grondwerk voor de wegenstructuur uitgevoerd. Deze werkzaamheden worden voor de zomer afgerond. Na de zomer worden de riolen en de bouwwegen aangebracht. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het vierde kwartaal dit jaar afgerond.