Naast bedrijvigheid op Baanstee Noord is er ook veel ruimte voor de natuur. Rondom het bedrijventerrein is een natuurzone aangelegd, die aantrekkelijk is voor de ongewone, maar ook doorsnee dieren, flora en fauna. Met bloemen, struiken en heuvels. Een oeverzwaluwwand, vleermuizenkelder en insectenhotel. Als broed-, schuil- en foerageergebieden voor allerlei soorten insecten en andere dieren. Lees er meer over in dit artikel.