Eind zomer 2010 werd na jarenlange voorbereiding bekend dat de gemeente kon beginnen met de aanleg van het regionale bedrijvenpark. Het terrein aan de N244 wordt in de loop van 2011 klaargemaakt voor bebouwing. Dit betekent dat de komende maanden 400.000 m3 zand wordt aangevoerd om de voormalige polder op te hogen. Hiervoor rijden vrachtauto’s zand aan vanaf het Noordhollands Kanaal bij de oprit A7. De verwachting is dat de bouw van bedrijfspanden medio 2012 kan starten. Belangstellenden kunnen contact opnemen met team Economie, tel. (0299) 452 591