Vanaf 1 mei 2020 starten de asfalteringswerkzaamheden van de tijdelijke wegen in het oostelijke gedeelte van Baanstee Noord. Momenteel liggen er betonkorrels, daar wordt het asfalt overheen gelegd. Met de asfaltering van deze wegen, worden ze nu definitief ingericht. De firma Strukton Civiel neemt in opdracht van gemeente Purmerend de werkzaamheden op zich. Naar verwachting is de asfaltering na 3 weken gereed.

Aansluitend op de asfaltering wordt op de Vleestraat en de Binnenzeestraat op een aantal locaties het trottoir aangebracht. Het trottoir bestaat uit betonklinkerkeien met inritbanden. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in juni klaar.