Steeds meer bedrijven vestigen zich op bedrijventerrein Baanstee Noord in Purmerend. Om het bouwproces inzichtelijk te maken, is een stappenplan ontwikkeld. In dit stappenplan staan de stappen die nodig zijn in het verkoopproces en hoe lang het proces duurt. Zo vind je informatie over het vergunningstraject en het ontwerpproces. Bijvoorbeeld wanneer het schetsontwerp, voorlopig ontwerp en definitief ontwerp aangeleverd moet worden. Het stappenplan maakt op die manier duidelijk wat er van de ondernemer en de gemeente wordt verwacht. Klik hier voor het stappenplan.