Op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud) heeft de gemeente Purmerend bekendgemaakt, dat het bestemmingsplan “Bedrijvenpark Baanstee-Noord” met ingang van 9 juni 2010 onherroepelijk is geworden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op die datum uitspraak gedaan.

De uitspraak komt er kortweg op neer dat goedkeuring wordt gegeven aan plandelen waaraan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland eerder goedkeuring hebben onthouden.

Het bestemmingsplan en de daarbij behorende bescheiden liggen voor een ieder ter inzage op het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. U kunt ook de digitale versie en de plankaart inzien op de website van de gemeente Purmerend: