Op bedrijventerrein Baanstee-Noord is ter hoogte van de Edammerweg een oeverzwaluwwand aangelegd. Hierin kunnen 120 paar oeverzwaluwen hun nest bouwen. Achter deze wand is ook een kelder aangelegd waar vleermuizen in kunnen overwinteren. Het is nu wachten tot de oeverzwaluwen en de vleermuizen onze nieuwe aanwinst ontdekken. Ga in het voorjaar eens kijken of de oeverzwaluwen de wand ontdekt hebben. Vanaf de overkant van het water kun je dan bekijken hoe de ouders af en aan vliegen om hun jongen te voeren.

De aanleg van de oeverzwaluwwand en de vleermuiskelder is een pro-actieve extra maatregel van de gemeente om natuur rondom het bedrijventerrein te faceliteren. De voorzieningen hebben een permanent karakter en zijn gerealiseerd in hopen zand die er al lagen.