8 en 20 juni werden er wandelingen georganiseerd in de natuurzone rondom Baanstee Noord. Onder begeleiding van Michel Geijsens, Stadsecoloog bij de gemeente Purmerend, wandelden deelnemers door de natuurzone langs het bedrijventerrein. De wandelingen van 1,5 á 2 uur leidden langs een grote verscheidenheid aan diersoorten en ecologische voorzieningen, bijvoorbeeld de Kerkuiltillen, de vleermuiskelder en de IJsvogelwand (onderhouden door IVN Waterland). Allemaal voorzieningen die van Baanstee Noord een bijzonder gebied maken.
Michel: “Door natuurvoorzieningen aan te brengen en terreinen anders te beheren wordt de soortenrijkdom in Purmerend bevorderd.”

De natuurzone heeft bovendien een Gouden Zwaluw gewonnen, toegekend door de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap. Een prijs die is gewonnen door de natuurzone meer flora en fauna te geven dan wettelijk verplicht is. Een gebied waar ook Baanstee Noord trots op is.