De provincie Noord-Holland verbetert samen met haar partners in de komende jaren de doorstroming en verkeersveiligheid op de N244 tussen de A7 en de N247. De vernieuwing van de weg is tevens noodzakelijk door natuurlijke groei van het verkeer en nieuwe ontwikkelingen in de regio, zoals Baanstee-Noord. De N244 vormt een belangrijke route tussen Alkmaar en Edam/Volendam.

Doelstellingen verbreding N244

  1. Het verbeteren van de verkeersveiligheid op de N244.
  2. Het verder mogelijk maken van regionale ontwikkelingen (verbeteren bereikbaarheid bedrijventerrein Baanstee-Noord en verschillende voorgenomen woningbouwprojecten).
  3. De N244 vormt een betrouwbare ontsluiting van de regio, waarbij de N244 bij eventuele calamiteiten op de N247 als alternatief kan dienen.

N244_verdubelling_werkzaamheden_2014