Op donderdag 19 december heeft de gemeenteraad met 19 stemmen tegen (GroenLinks, SP, PvdA, AOV, Trots, D66) en 15 stemmen vóór (CDA, Leefbaar Purmerend, Stadspartij, VVD) het voorstel verworpen om de ontwikkeling van een Automotive-formule in het gebied van de kom A7 mogelijk te maken. In de vorige raadsvergadering staakten de stemmen (door een gelijk aantal stemmen van voor- en tegenstanders in de raad).

Voor de meerderheid van de raad geldt als doorslaggevend argument dat de komst van enkele autobedrijven in dit gebied ten koste gaat van een stuk groen en recreatie, terwijl er nog ruimte is op andere bedrijventerreinen in Purmerend, zoals Baanstee-Noord. Ook waren er vragen over de gevolgen van de verbreding van de A7. De voorstanders van de Automotive-formule in de kom A7 steunden het initiatief van de ondernemers, met name vanwege het behoud van de werkgelegenheid in Purmerend en de aanwinst van een (boven)regionale voorziening in de stad en de financiële winst door verkoop van de grond.