Bouwen in de gemeente Purmerend betekent niet alleen een fantastische locatie, maar ook ruimte om duurzaamheid een kans te geven. De gemeente Purmerend wil niet alleen duurzaam bouwen propageren maar ook faciliteren aan de hand van concrete maatregelen. Specifiek voor bouwen op Baanstee Noord geldt al dat de gemeente van bouwplannen verlangd dat ze voldoen aan duurzaamheid (GPR, gemiddeld 7,0).

Om het voor partijen nog aantrekkelijker te maken om duurzaam te bouwen is de legesverordening aangepast. Er kan een korting van 50% op de legeskosten worden verkregen (met een maximum van €100.000,00) indien:

  • bij nieuwbouw een energieprestatie kan worden bereikt die minimaal 50% beter is dan de prestatie die het huidige Bouwbesluit (2012) eist,
  • -er duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen die leiden tot een betere prestatie conform bijvoorbeeld BREEAM (Excellent of beter) of GPR (8,5 of hoger), voor projecten waarvoor geen energieprestatie wordt gevraagd conform het huidige Bouwbesluit (2012).

Daarnaast zijn er voor de bouwende partij (onderneming) een aantal aantrekkelijke fiscale maatregelen voor duurzaam bouwen (MIA Vamil, EIA, SDE+) waaromtrent de gemeente u op de hoogte kan brengen.

Download hier de nieuwe legesverordening.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Verkoopteam van bedrijventerrein Baanstee-Noord.