Voor de waterhuishouding in de Baanstee-Noord gaat aannemer BAM in opdracht van de Gemeente Purmerend een duiker aanbrengen onder de (voormalige) Noordweg. Vanwege de werkzaamheden is de Noordweg nabij de N244 in de periode van maandag 1 september t/m vrijdag 12 september afgesloten voor alle verkeer.

Duikers

Duikers zijn kokervormige constructies, die onder wegen of (toegangs)dammen liggen. Zij zijn bedoeld om wateren met elkaar te verbinden en om doorstroming en afvoer van oppervlaktewater mogelijk te maken. Het waterpeil wordt hiervoor tijdelijk verlaagd door een lokale afdamming. De aannemer plaatst daarna een zogenaamde uitstroombak waarin de buis wordt geplaatst. Op de plek van de duiker wordt de beschoeiing onderbroken. Deze wordt later weer mooi aangesloten op de uitstroombak.

Duiker Noordweg