Bij het realiseren van een groot project als Baanstee-Noord, moet er met allerlei zaken rekening gehouden worden. De gemeente is hierbij niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn diverse plannen gemaakt en studies gedaan om te komen tot een bereikbaar en duurzaam bedrijvenpark. Op deze site kunt u dit allemaal terugvinden.

Onder het kopje plannen van deze website kunt u achtergrondinformatie lezen van het beeldkwaliteitsplan en de grondprijzen. Op deze pagina zijn een aantal andere plannen verzameld, zoals: een leidraad duurzaamheid, maar ook het profielenboek. Dit zijn documenten die u als ondernemer kunnen helpen bij het realiseren van uw bedrijf op Baanstee-Noord

Beeldkwaliteitsplan
Het beeldkwaliteitsplan bepaalt voor een belangrijk deel het toekomstige beeld van het nieuwe bedrijventerrein. Het gaat onder andere over de kwaliteit van de inrichting van de kavels en de gebouwde objecten.

Beeldkwaliteitsplan (.pdf, 2.28mb)

Profielenboek
Het profielenboek is onderdeel van het beeldkwaliteitsplan. In de profielen is de kwaliteit van de openbare ruimte beschreven. Het gaat bijvoorbeeld over openbaar groen, ruimte tussen de gebouwen, inrichting van de wegen en parkeerplaatsen.

Profielenboek (.pdf, 13.44mb)

Leidraad bouwplanontwikkeling
In deze leidraad voor de bouwplanontwikkeling staat de verhouding tussen het brutovloeroppervlak en het aantal parkeerplaatsen op eigen erf beschreven. Let op: het zijn voorbeelden. De verschillende locaties hoeven niet precies zo uitgewerkt te worden zoals getekend. Het gaat om de uitleg van de regels in het bestemmingsplan.

Leidraad bouwplanontwikkeling (.pdf, 5.61mb)

Leidraad reclame
In deze leidraad staat met voorbeelden beschreven welke reclame-uitingen wel en welke niet wenselijk zijn. Alles met als doel om van Baanstee-Noord een kwalitatief hoogwaardig bedrijvenpark te maken, met een eenduidige uitstraling.

Leidraad reclame (.pdf, 7.69mb)

Leidraad duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van Baanstee-Noord. Voor een duurzaam bedrijventerrein is daarom een visie ontwikkeld. In dit stuk is te lezen hoe de gemeente ondernemers ondersteunt en stimuleert om voor duurzame maatregelen te kiezen.

Leidraad duurzaamheid (.pdf, 4.09mb)

Landschappelijke inpassing
Baanstee-Noord wordt gefaseerd aangelegd. Uiteraard wordt daarbij rekening gehouden met de natuur, maar de flora en de fauna merken hoe dan ook de veranderingen. Daarom worden maatregelen getroffen om dit te begeleiden. Dit zijn de zogenaamde mitigerende maatregelen.

Deze maatregelen zorgen ervoor dat beschermde soorten ook na de aantasting kunnen blijven voortbestaan in hun leefgebied, de ecologische functionaliteit blijft in dat geval behouden.

Landschappelijke inpassing (.pdf, 9.88mb)