Dura Vermeer legt fietspaden aan op Baanstee Noord. Dat gebeurt van mei t/m juli 2022. Tijdens de werkzaamheden worden fietsers omgeleid. De aanleg van de fietspaden gebeurt in 3 fases.

  • Fase 1 – 2 t/m 20 mei 2022 – Visserijweg
  • Fase 2 – 23 mei t/m 17 juni 2022 – Kwadijkerweg / Westerweg Zuid
  • Fase 3 – 10 juni t/m 20 juli 2022 – Westerweg Midden & Noord

Tijdens de aanleg worden fietsers aan de westzijde omgeleid via de Purmerdijk en aan de oostzijde via het Baansteepad en de Edammerweg. Voor autoverkeer blijft de weg vrij.

Dura Vermeer op Baanstee Noord

Dura Vermeer werkt in opdracht van de gemeente Purmerend aan het woonrijp maken van de Baanstee Noord. Dat betekent dat ze de openbare delen van het toekomstig bouwterrein klaarmaken voor gebruik, zoals voor het aanbrengen van wegen, voet- en fietspaden, het afwateringssysteem en groenvoorzieningen. Zo heeft Dura Vermeer in april de bomen langs Visserijweg en de Polderweg geplant.